Taslak Geçer Not Aldı!

Taslak Geçer Not Aldı!

Bu tür yönetmeliklerden mutlak memnuniyet beklemek hayal olur. Sendikalardan ve eğitim camiasından çok ciddi bir tepki de yok. Küçük bazı düzenlemelerle bu yönetmelik hayata geçirilmelidir.

 Yönetici atama yönetmelik taslağı basına sızdırılalı 3 gün oldu ve üzerindeki tartışmalar da sürüyor. Aslında bu taslağın basına sızdırılma sebebi de bu tartışmalar ve eğitimcilerle sendikaların tepkilerinin ölçülmesidir. Daha önce de basına önceden sızdırılan ya da doğrudan sendikalarla basına gönderilen yönetmelikler olmuştu. Birkaç günlük genel değerlendirmelere bakıldığında taslakla ilgili genel bir beğeniden bahsetmek herhalde çok fazla iyimserlik sayılmaz. Bununla birlikte mülakat hususunun taslakta korunuyor olması eğitimcileri sübjektiflik noktasında fazlasıyla tedirgin etmeye devam ediyor. Ancak en azında 3 ismin valiye gönderilmesi ‘saçmalığının’ kaldırılıyor olması bile olumlu gelişme sayılabilir.

Değerlendirmelerimi maddeler halinde şu şekilde sıralayabilirim:
1-      Yönetici olarak atanacaklarda aranacak şartlar başlığı altında:"Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartları aranır.

Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Bilim ve Sanat Merkezi yöneticiliklerine: bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyan yönetici adayları öncelikli olmak üzere atanırlar.

Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine; herhangi bir alan öğretmeni olan yönetici adayları atanabilirler." düzenlemeleri bulunuyor. 

Burada dikkat çeken nokta, cari yönetmelikte okul türleri yokken taslakta bulunması. Ancak Anadolu liselerinin bu türler arasında bulunmaması dikkat çekiyor. Bir diğer husus da hem cari yönetmelikte hem de taslakta meslek liselerine hiç değinilmemesi. Böylece endüstri meslek liselerinin hem müdürü hem de tüm yardımcıları meslek dersi dışındaki branştan atanabilecek ki bu meslek liseleri açısında büyük bir sıkıntı oluşturabilir.

2-      Müdür başyardımcılıklarına da Ek-1 değerlendirme formuna göre atama yapılacak olması da taslağın artısıdır.

3-      Çalışıma süresine bağlı yer değiştirmeler
“MADDE 18 - (1) Görev yaptıkları eğitim kurumunda, farklı yöneticilik görevlerinde geçen süreler dahil toplam sekiz yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri, bu yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen ilgili şartlan taşımaları (Madde 5 a ve b bendi hariç) kaydıyla Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğü ve tercihleri esas alınarak il içinde yerleri değiştirilir. Tercihte bulunmayan veya tercihte bulunduktan halde atanamayan yöneticilerin atamaları, boş eğitim kurumlarına kurayla yapılır.”

Burada ciddi bir sorun vardır. Örneğin 2011 yılında müdür yardımcısı olduğu bir kuruma sınav puanıyla müdür olarak atanan bir yönetici henüz 2 yıldır müdürlük yaptığı kurumdan ayrılmak zorunda kalacaktır. Halbuki kişi böyle bir yönetmelik maddesi çıkacağını bilseydi bir başka kurumu tercih edebilecekti. Dolayısıyla bu madde geriye doğru işletilmemelidir. 

4-      İşte taslağın en benimsenen maddesi:"İsteğe bağlı ver değiştirmeler

MADDE 19 - (1) Görevli olduktan eğitim kurum hırında fiilen en az öç yıl görev yapan eğitim kurumu yöneticileri. Ek-1 Yönetici Değerlendirme l-formu puanı üstünlüğüne göre il içinde en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle her yıl Temmuz ayı içerisinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

2)    Görevli oldukları ilde aralıksız beş yıl eğitim kurumu yöneticiliği yapan yöneticiler. Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre her yıl Ağustos ayı içerisinde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. İller arası isteği bağlı yer değiştirme işlemleri bakanlıkça yürütülür."

Yıllardan beri iller arası yer değiştirme isteyen yöneticilerin büyük memnuniyetle karşıladığı bu madde ayrıca il içerisinde de yer değiştirme imkanı sağlaması bakımından çok isabetlidir.
5-      Bir başka memnuniyet de Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan yöneticilerde görülüyor.  Daha önce okul yöneticiliklerine dönebiliyorken 2010 yılında bu hakları ellerinden alınan yöneticiler bu maddeyle büyük rahatlık yaşadılar:

“İl, İlçe ve Şube Müdürlüğü gibi kurum yöneticiliği yapanlardan, kendi istekleriyle müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılıklarına dönmek için Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu ile atama döneminde yeniden atamaya başvurabilirler. Üst yöneticilikte geçen hizmet süreleri eğitim müdürlüğünde geçen süreler gibi değerlendirilir.”

Yalnız bu madde sıkıntılıdır. Şöyle ki; daha önce bu mealdeki maddenin yönetmelikten çıkarılmasına yol açan husus şef kadrosunda çalışan bir yöneticinin okul yöneticiliğine geçmek istemesi, reddedilince de mahkeme yoluyla bunu başarmasıydı. Eğer şeflerin de okul yöneticiliklerine geçişlerinin önü açılıyorsa onu bilemem, ancak eğer bu düşünülmüyorsa bu madde yeniden düzenlenmelidir. Mevzuatta ‘gibi’ gibi kelimeler büyük titizlikle kullanılmalıdır. Mevzuat büyük titizlik ister. Net şekilde ‘il, ilçe müdürleri, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri’ ifadesi yazılmalıdır.  Ya da en güzel çözüm şudur: bu fıkranın başına ‘Öğretmenlikte stajyerliği kalkmış olmak şartıyla…’ cümlesi getirilmelidir.

Son söz: Bu tür yönetmeliklerden mutlak memnuniyet beklemek hayal olur. Sendikalardan ve eğitim camiasından çok ciddi bir tepki de yok. Küçük bazı düzenlemelerle bu yönetmelik hayata geçirilmelidir.

Neyse fazla kasmadan ifade edeyim, ben yönetmeliği beğendim.

(Kısa süre içerisinde Ek-1 değerlendirmemi buradan takip edebilirsiniz)

Metin KOÇER
metinkocer06@gmail.com
http://ogretmensayfasi.blogspot.com/

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 Yorum