UEYDER'in yönetmelik taslağı ile ilgili görüşleri

UEYDER'in yönetmelik taslağı ile ilgili görüşleri

Taşra eğitim yöneticilerinin tek örgütlü teşkilatı olan Derneğimiz, yer değiştirmeden etkilenecek üyelerimizden gelen talepleri kamuoyu ile paylaşıyor. Görüş ve önerilerimizin, Bakanlığımız nezninde dikkate alınmasını arz ediyoruz.

  1-Öncelikle ve özellikle; yeni ihdas edilen bir mevzuatın lehte olmayan hükümlerinin, isteğe bağlı olmadan geriye yönelik uygulanmasının hukukun temel ilkelerine aykırı olacağı, bunun zaman içinde eski idareciler için haksız mağduriyet, idare açısından da hukuki sorunlar doğuracağı,

 
2-Eğer, kapsamdaki eski yöneticiler için isteğe bağlı olmadan geriye yönelik uygulanacaksa;  Kapsama dahil görevlerin birinde veya bir kaçında toplam olarak, bölge hizmetleri tamamının toplam hizmet hizmet süresinden (18 yıldan) fazla hizmeti olanların istediği bölgedeki il/ilçeye atama puanı üstünlüğü esasına göre atanabilmelerinin, geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi ve müktesep hakkın korunması adına gerekli ve önemli olduğu,
 
3-   Halen 3.,4., veya 5. Hizmet bölgelerinde görevli olup daha önce 2. Hizmet bölgesinde görev yapmış olanların 1. Hizmet bölgesinde tercih yapıp yapamayacaklarının belirsiz olduğu, bu gibi durumların tartışma ve tereddüde kapalı olacak şekilde net ve açık olması gerektiği,
 
4-   Kapsama dahil görevlere ilk defa atanacaklar ile bunların atanma usul ve esaslarının yönetmelik içeriğinde bulunmamasının önemli bir eksiklik ve haksızlık olacağı, bu nedenle kapsama dahil görevlere ilk defa atanacakların, atanma şartlarının da belirlenip, önce 5. ve 4.  Hizmet bölgelerinden başlayarak, süresini tamamlayanların sırayla üst bölgelere atanması esasının getirilmesi gerektiği, yönetmeliğin de “M.E. B. Taşra Teşkilatı Atama Yer Değiştirme ve Görevde Yükselme Yönetmeliği” olarak yeniden adlandırılması gerektiği,
 
5-    İl milli eğitim müdürlerinin kapsam dışında tutulmasının 652 sayılı KHK.’nin 37/7. Maddesine aykırı olacağı gibi, eşitlik ilkesine de aykırı olacağı,
 
6-   Eşleri öğretmen olan yöneticilerin eşlerinin tayini için, norm kadro şartının aranmaması gerektiği,
7-Ülke 5 hizmet bölgesine ayrılmıştır. 1. Hizmet bölgesi 6 yıl, 2.ve 3. Hizmet bölgesi 4 yıl, 4.ve 5. Hizmet bölgesi 2 yıl olarak belirlenmiştir. 4. Ve 5. Hizmet alanlarında görev yapan yöneticiler isterler ise 2 yıl daha görev sürelerini uzatabilirler. Ancak İlçe bazında yapılan sınıflandırma da sanki sıkıntılar var. Mesela Erzurum il milli eğitim müdürlüğü 5. Sınıf hizmet alanı, Erzurum’un Hınıs ilçesi 4. Sınıf hizmet alanı gibi… Diyarbakır merkez 5. Sınıf hizmet alanı puanı 14,4 ama Diyarbakır Bismil, Silvan 3. Hizmet alanı puanı 12…
 
8-Uygulama esaslarının 2. Maddesinde bir karışıklık var.” bulundukları hizmet  bölgesindeki yerler için 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki bir alt veya  bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih  hakkı verilir.” Bulundukları hizmet bölgesinde kalma süresini tamamlayanlara tekrar aynı hizmet bölgesinden tercih yaptırmak, yönetmeliğin 7. Maddesinin 1. Bendine aykırıdır.
 
Belirtilen bu hususların dikkate alınarak düzenlenmesi ve bu yıl uygulanması halinde, Yönetmeliğin genel olarak olumlu olduğu,
 
 Düşünülüp, değerlendirilmektedir. 
                                                             Saygılarımızla…
                                                                     
 UEYDER


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2 Yorum