YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI

 YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI MEB Yönetici Atama Yönetmeliği ile ilgili olarak sendikaların, öğretmenlerin görüşlerini ve taleplerini almasına rağmen yine bildiğini okudu.  Tam bir hayal kırıklığı yaratan Bakanlık eleştirileri dikkate almadığı gibi, öngörülü de davranmadı.

       
  Bilhassa Yönetici Atama Yönetmeliğinde en büyük itiraz sözlü sınav yapılmasına ilişkindi. Kariyer ve liyakatin yerine, ideolojik ve keyfi uygulamaların egemen olacağını, hak etmeyenlerin yönetici olarak atanacağını, şeffaflığın ortadan kalkacağını, sözlü sınav denetiminin zor olacağını ısrarla belirtmemize karşın Bakanlık yönetmelikte mülakat uygulamasına yer vermiştir. Öte yandan MEB, Yönetici Atama Yönetmeliğinde 8 yıl olan rotasyon süresini 6 yıla indirmiştir. Yönetmelikte birçok yönden teknik hatalar da yapılmıştır.
     
   Bu minvalde Türk Eğitim-Sen olarak Yönetici Atama Yönetmeliği ile ilgili üyelerimizin ve teşkilatlarımızın görüşlerini aldık; Yönetmeliğe Danıştay nezdinde dava açtık. Yargının kazanılmış haklar doğrultusunda olayları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha iyi değerlendireceğini düşünüyoruz. Umuyoruz ki yargı, objektif ilkeleri yerle yeksan eden, keyfi uygulamalara yol açan ve hatalarla dolu olan bu yönetmeliği iptal edecektir.
04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hukuka aykırı gördüğümüz hususları hakkında üyelerimizden ve şubelerimizden gelen şikayet ve öneriler değerlendirilmiştir. Türk Eğitim-Sen olarak anılan yönetmeliğin;
1)Tanımlar başlıklı 4/a maddesinde ve 4/ı maddesinde “müdür başyardımcısı” tanımına yer verilmemesi işleminin,
2)Sınava Başvuru ve Atama Şartları Başlıklı 5/e maddesinin,
3)Komisyonlar ve Görevleri başlıklı 7/5. Maddesinde “sendika temsilcilerine” yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin
4) Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme başlıklı 8/1. Madde de yer alan “sözlü sınav” ibaresi, 8/3, 8/4, 8/6 maddelerinin ,
5)Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 11/4. Maddesinin,
6)Yöneticiliğe Atanma başlıklı 12/6. Maddesinin,
7)Kurucu Müdür başlıklı 13. Maddesinde “duyuru” şartının yer almaması yönünde eksik düzenlemenin
8)Merkez Teşkilatına Bağlı Eğitim Kurumları başlıklı 15. Maddesinde “yazılı sınav” ibaresinin bulunmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin,
9)Hizmet Süresinin Başlangıcı başlıklı 17/1. Maddesinin,
10)İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 18. Maddesinde “illerarası yer değiştirme” hakkına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin,
11)Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 19. Maddesinin,
12)Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 21/1. Maddesinin,21/3. Maddesinin,
13)Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi başlıklı 23-1/c maddesinin , 23/1-d maddesinde yer alan “inceleme” ibaresinin ve “5 inci madde de öngörülen şartları kaybedenler” ibaresinin, 23/2 maddesinde yer alan “önerilecek” ibaresinin
14) Yönetici olarak daha önce görev yapmış ve kendi istekleriyle yöneticilikten ayrılmış olanların yeniden yöneticilik görevine atanmalarına ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi işleminin,
15)Ek-1 Değerlendirme formunda kurucu müdürlük için verilen puanın,
16)04.08.2013 tarihli yönetmelik yayınlanmadan önceki yönetmelik hükümleri uyarınca yönetici olarak atanmış bulunan, sınav kazanarak atanma bekleyen kişilerin kazanılmış haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapılmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali amacı ile Danıştay nezdinde konuyu yargıya taşıdık.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8 Yorum