Yönetici Atama Yönetmeliğine Dava Açtık

Yönetici Atama Yönetmeliğine Dava Açtık

Yönetici Atama Yönetmeliğine Dava Açtık

 Yönetici Atama Yönetmeliğine Dava Açtık

28.02.2013 Tarihli ve 28573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmesiyle beraber büyük tartışma yaratan, adalet ve liyakat ilkelerinin gözetilmediği Yönetici Atama Yönetmeliğinin 17 ayrı hükmünün iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması için  “DURUŞMA İSTEMLİ” davamızı açmış bulunmaktayız. Bu yönetmelik; hukuk devleti,  kamu yönetiminde istikrar, yürütmenin hukuka ve anayasaya bağlılığı ve kazanılmış hakların korunması ilkelerine aykırı olup, sadece yandaş yönetici seçmeye yönelik, “çalınacak minareye yönetmelik kılıfı uydurma” işlemidir.  İlgili Yönetmeliğin davamıza konu olan ve iptalini istediğimiz sorunlu hükümleri aşağıdadır.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

Davaya Konu Hükümler

“ 28.02.2013 tarihli ve 28573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin

1-“Kapsam” başlıklı 2. Maddesinde “müdür başyardımcısı” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

2- “Tanımlar” başlıklı 4. maddenin (ğ) bendinde “yönetici” tanımında “müdür başyardımcısı” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

3-“Komisyon ve Görevleri” başlıklı 7. Maddenin (b) bendinde  “sendika temsilcisine” yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

4-“Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme” başlıklı 8. Maddenin (1) ve (3) numaralı bentlerinin,

5-“Yazılı sınav konuları ve puan ağırlığı” başlıklı 9. Madde de “Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi ve Ulusal Güvenlik” konusunun yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

6-“Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı” 11. Maddesinin,

7-“Yöneticiliğe atama başlıklı” 12. Maddesinin (2), (3), ve (5). Bentlerinin ve bu maddede sınav takviminin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin

8-“Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 14 maddesinin,

9-“İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 15. Maddesinde yer alan “il içinde belde ve köylerde.” ibarelerinin,

10-Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler Başlıklı 16. Maddesinin birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “veya iller arasında” ibarelerinin,

11-“Norm Kadro Fazlası Yöneticiler başlıklı” 18. Maddesinin,

12-Yeniden Atama kapsamında yapılacak atamaların yönetmelikte yer almaması ilişkin eksik düzenlemenin,

13-Yönetmelikte Kurum tiplerine ve kurum türlerine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

14-Yönetim Kademelerinde geçmiş sayılan görevlere yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin

15- Ek-1 “Değerlendirme Formunda” hizmete verilen puan kısmında “müdürlük”te geçen hizmetin sayılmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

16-Ek-1 “Değerlendirme Formunda” Ödüller Kısmında 657 sayılı DMY’nın 13.02.2011 tarih ve 6111 Sayılı Yasa ile değişik 122 maddesinin değişikliğinden önce verilmiş olan Takdir, Teşekkür Ve Aylıkla Ödüllendirmelerin değerlendirmeye alınmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin,

17- Ek-1 “Değerlendirme Formu kariyer” bölümünde “2-Lisans üstü öğrenime bağlı olarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarını almış olanlara bu unvanlardan sadece birisi için öngörülen ve yüksek olan puan verilir” düzenlemesinin,

Öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali isteğidir.” 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.