Yönetici Atamada Yargı Kararı

Yönetici Atamada Yargı Kararı

Yargı verdiği kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu bir kez daha hatırlattı…

 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen 25.04.2013 tarihli e-mail ile 2012 yılında yapılmayan eğitim kurumları yöneticileri zorunlu yer değiştirmeleri için gerekli iş ve işlemlerin başlatılması istenilmiştir.

 
4+4+4 eğitim sisteminin 2012 yılında apar topar yürürlüğe sokulması nedeniyle eğitim kurumlarında oluşabilecek kargaşa ve olumsuz durumların üzerine bir de idareci değişikliklerinin de eklenmemesini isteyen siyasi irade hiçbir yasal düzenlemeye dayanmadan, yönetmelik değişikliği yapmadan sadece dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER'in bu yıl yöneticilere rotasyon yapılmayacak sözüne istinaden; eğitim kurumları yöneticilerinin  zorunlu yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirmemiştir.

2012 yılında yürürlükte olan“ Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik” in zorunlu yer değiştirmeyle ilgili olan 22.ve 23.  maddesinin hükümleri  uygulanmamıştır.
 
Yönetmeliğin bu iki maddesi kimlerin rotasyona tabii tutulacağını ve bu işlemlerin ağustos ve eylül aylarında yapılması ile ilgili düzenlemeye işaret etmektedir.
 
Kanun ve yönetmelikleri uygulamakla görevli bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatının yöneticileri yönetmelikte bir takvime bağlanan idarenin isteğine ve keyfiyetine bırakmayan bu hükmü görmezden gelmişler, atama duyurularını yapmayarak açıkça yönetici atama yönetmeliğini çiğnemişlerdir.
 
Bu durum İzmir'de bir kurum müdürü tarafından; 2012 yılında rotasyon niçin yapılmamıştır, Yönetmeliğe göre işlem yapılması gerekmektedir iddiası ile ilgili olarak yargıya taşınmıştır. Mahkeme açılan davada kurum müdürünü haklı gömüş; 2012/1952 esas sayılı dosyası üzerinden vermiş olduğu kararla eğitim kurumları yöneticileri zorunlu yer değiştirme işlemlerinin  yapılmamasını hukuka aykırı bulmuş, konu ile ilgili kararını ilgililere tebliğ etmiştir.
 
Bu kararıyla Yüce Türk Adaleti birçok defa olduğu gibi bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu bütün herkese ve özellikle bizleri yöneten siyasi otoriteye ve bürokratlara göstermiştir.
 
Ancak durum bu kadarla kalmamıştır. Yönetici Atama Yönetmeliğini uygulamayarak açıkça hukuk ihlali yapan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ellerinde yorum götürmeyecek kadar açık bir yargı kararı olmasına rağmen bu kararı zamanında uygulamayarak yeni bir hukuk ihlali daha gerçekleştirmiştir.
 
Bilindiği üzere İdare Mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar gecikmeksizin en geç 30 gün içerisinde uygulanmalıdır. Yukarıda bahsi geçen karar İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2013 yılı Ocak ayı içerisinde tebliğ edilmiştir. Kararın tebliğinin üzerinden
3  aydan fazla bir süre geçtikten sonra yetkililer kararın uygulanması için işlemlere ancak başlayabilmiştir.   
 
Aynı sendikaya mensup onlarca şube müdürünü bir gecede görevlendirme becerisini gösteren İzmir Milli Eğitim Müdürü Vefa BARDAKÇI ve onun yönetici atamadan sorumlu (görevlendirme yolu ile) müdür yardımcısı Ali Bayram TETİK bu mahkeme kararının uygulanması konusunda aynı başarıyı gösterememiştir. Adı geçenler Mahkeme kararını adeta görmezden gelmiştir.
 
            Mahkemeyi kazanan kurum müdürü bu mahkeme kararının uygulanması ile ilgili olarak idareyi uyarması ve aksi takdirde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirmesi üzerine İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü apar topar yönetici atama duyurusunu çıkarmıştır. Yani işin özü idare yargı kararını zamanında uygulamamış ve kanunlarca suç sayılan bir fiili işlemişlerdir.
 
Bu bir suçtur. Mahkeme kararlarının hiç uygulanmaması ya da zamanında uygulanmaması Türk Ceza Kanununun 257. Maddesinde yazılı olan görevi kötüye kullanma suçu niteliğindedir. Bu suçu işleyenlerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum.
 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa BARDAKÇI ve onun görevlendirme Müdür Yardımcısı Ali Bayram TETİK  - görevlendirme diyorum yani işlerin doğru yapılması için yüzlerce kurum ve okul müdürü arasından Sayın Vefa BARDAKÇI tarafından seçilerek bu makama getirilen Ali Bayram TETİK - bu işi yüzüne gözüne bulaştırmış ve eğitim çalışanlarının İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne karşı mevcut olan güven eksikliğini bir kez daha pekiştirmişlerdir. İzmir'deki eğitim çalışanları daha iyi yönetilmeyi fazlasıyla hak etmektedirler. Adaletine güvendikleri ve çalışanlarını sendikalarına göre ayırt etmeyen yöneticiler görmek İzmir'in çalışkan başarılı ve her şeyin en iyisine layık insanlarının en doğal hakkıdır.
Ayrıca İzmir valisi Sayın Cahit KIRAÇ'I İzmir Milli Eğitim Müdürlüğündeki bu durum ile ilgili olarak göreve davet ediyoruz.
 
Basın açıklamamızı Peygamberimizin adalet üzerine söylediği bu güzel sözle bitiriyorum.
“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır."
 
 
08/05/20123         
İrfan TOKSOY         
Türk Eğitim Sen       
İzmir 2 Nolu Şube Başkanı 
İzmir Şubeleri Adına

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.