Yönetici Atamalarında Eşitsizlik!

Yönetici Atamalarında Eşitsizlik!

“Sınav ile okul/kurum yönetici atamalarında illerin farklı farklı uygulamalar yapması, Anayasamızın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesine aykırıdır.”

 MEB’in yönetici atama(ma) uygulamaları Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Ocak ve şubat aylarında Van, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale illeri sınava dayalı yönetici atmalarını eski yönetmeliğe göre gerçekleştirmiştir. Samsun ve Amasya’da ise süreç devam etmektedir. Diğer iller ise şubat ayında olur alıp duyuruya çıkmalarına rağmen yeni yönetmeliği bahane ederek, duyurularını geri çekmişlerdir. Atamaların gerçekleştiği az sayıdaki sınav kazanmış yönetici adayları şanslı, diğer illerdekiler ise şanssızdır! Hukuk devletinde böyle garip uygulamalar olmaz. Anayasamızın kanun önündeki eşitlik başlığını taşıyan 10. Maddesi şöyledir; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”. MEB sınavlı yönetici atama uygulamasında bu hükmü ihlal etmiştir.

 Yürürlükteki yönetmeliğe göre iş ve işlemlerini tamamlamayan iller suç işlemiştir. (Eski Yönetmeliğin 23. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında Sınavla Yönetici atamalarının ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır hükmü yer almaktadır.) Ayrıca telefon talimatı ile illeri yönetmelik yayınlanacak duyuruya çıkmayın talimatlarını verenler ise bu suçun azmettiricileridir. Yönetmelikteki sürenin bittiği gün içinden çıkılmaz yeni bir mevzuat hazırlayan MEB’te süreci sabote etmiştir. Yapılan oyalama taktiğinden başka bir şey değildir. Yeni yayınlanan yönetmelikte belirgin bir takvim yoktur. Güya idare kendini bağlamamaktadır. Tam bir keyfiyet söz konusudur. Kanun devletinde bile olmayacak işler, bizde yapılmaktadır. Şimdi adama sormazlar mı? Atama yapılan illerdeki üst yöneticiler mi yanlış yaptı? Yoksa diğerleri mi diye? Buradan Bakanlığın yapması gereken atama yapan il müdürlerini hemen görevden almasıdır. Ya da yönetmeliği uygulamadı diye diğer il müdürleri hakkında aynı işlemi yapmalıdır. İki doğru bir yerde olmaz. Birileri yanlış yapmıştır. Yanlış yapanlar atama sürecini başlatıp, sonra duyurularını geri çeken mevzuatı takmayan yöneticilerdir!

STK ların yapması gereken şubat ayında atamaları tamamlamayan iller hakkında suç duyurusunda bulunmalarıdır.  Şubat ayında tamamlanması gereken uygulama için neden son günler beklenerek duyuruya çıkıldı diye sendikaların suç duyurusunda bulunması lazım. Ama ortada garip bir sessizlik var. Ve gündem kamuda çalışanların kıyafet özgürlüğü! Kılık kıyafet özgürlüğü konusunda gösterilen yerinde ve doğru tepkinin sınavlı yönetici atama takviminin uygulanmasında da gösterilmesi lazımdı. Geçte kalmış sayılmaz… Yeni yönetmeliğe göre atama yapılamayacağını herkes biliyor. Tüm sendikalar koro halinde bunu deklare etti. Yapılması gereken kasıtlı uygulanmayan önceki yönetmeliğe göre duyuruya çıkan illerin atama sürecine devam etmeleridir.

Cengiz ŞAHİN

mebpersoneli.com.tr

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2 Yorum