banner476

Yönetici Atamalarında “Sosyal ve Ahlaki Adalet” Tesis Edilmelidir

Toplum düzeni “adalet” üzerine tesis edilir. Bir ülkenin vatandaşları kendilerini ancak “adalet” üzerine tesis edilmiş bir ortamda “güven” ve “huzur” içinde hissedebilir. Bürokrasideki işleyişte aynı ölçülere tabidir.

Yönetici Atamaları 21.12.2014, 01:40 21.12.2014, 01:41
Yönetici Atamalarında “Sosyal ve Ahlaki Adalet” Tesis Edilmelidir
 Makamların ve mevkilerin sahiplerine teslim edilirken liyakat ehliyetinin aranması “adaletin” tesis edilmesi manasına gelmektedir. Bu noktada liyakat ve ehliyetin belirlenmesinde objektif kriterlerin yerine sübjektif kriterlerin esas alınması adaletsiz uygulamaların hayata geçilmesinde aralanan kapının işaretidir. Artık o kapıdan kimlerin geçeceği keyfe keder uygulamalarla belirlenecek demektir.

Her ne kadar çıkarılan kanunlar, yasalar, yönetmelikler belirli çerçeveler çizse de bu çerçevenin içini dolduracak olan ve besleyen iki önemli unsur vardır. Birincisi; çıkarılan yasaların ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmeliklerin arka planını oluşturan değerler bütünüdür. İkincisi ise; bu bütünlerin ürünü olan insan faktörüdür. Makam ve mevkilerin liyakat ve ehliyeti esasına göre verilmesi noktasında değerlerimizi besleyen en önemli referans kaynaklarından biri Kâbe’nin anahtarının Müslüman olmayan “Osman bin Talha” ya Resulullah tarafından teslim edilmesi hadisesidir. İki cihan güneşi Kâbe gibi muazzam bir değeri olan yapının hizmet işlerini Müslüman olmamasına rağmen Osman bin Talha’ya teslim ederek liyakat ve ehliyetin ne kadar önemli bir yerinin olduğunun altını çizmiştir. Yani bu işin yerine getirilmesinde kendi anlayışının müntesibi olmanın değil liyakatin ve ehliyetin esas alınması gerektiğinin önemi vurgulanmıştır. Tıpkı Hz. Muhammed (a.s) “Kâfirlerin iktidarı bile eğer adil ise sürebilir. Ama müminlerin iktidarı eğer adaletsiz ise mutlaka yok olur.” Ölçüsünü koyduğu gibi.

Şimdi Milli Eğitim Bakanlığının çıkarttığı en son yönetici atama yönetmeliği kapsamında atanan yöneticilerin atama şeklini bu ölçüde değerlendirdiğimizde hiç de sağlıklı bir tablo karşımıza çıkmamaktadır. Adeta yönetici olmak ve yöneticilik pozisyonunu devam ettirmek için malum asansör sendikanın üyesi olmak mecburiyeti insanların önüne çıkarılmaktadır. İlk önce liyakate ve ehliyete değil malum sendikaya üye olmanın şartı insanların önüne konulmaktadır. Adalet bunun neresindedir. Aslında birileri bu uygulamalarla Mekke’yi fethettiklerini zannetse de anahtarı Müslüman biri olmayan liyakat ve ehliyet sahibi “Osman bin Talha”ya teslim eden Hz. Resul’un davranış ruhunu anlayamadıklarını belli etmektedirler.

Varsın onlar bunu yapsınlar ama bizlere düşen 4688 sayılı kanunun 1. maddesinin “Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” gereği olarak üyelerinin hakkını korumaktan bir an geri durmayacak olan EKSEN Sendikalar Konfederasyonu yayınlanan yeni yönetici atama yönetmeliği kapsamında “okul müdür yardımcılığı kadroları okul müdürünün teklifi üzerine başlayan ve işleyen süreçle tamamlanır” şekliyle ifade edilip okul müdürlerinin belirlediği ve resmi yazıyla müdür yardımcıları tercihlerini bildirmelerine rağmen, bazı illerde okul müdürlerine İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri’nin baskı yaparak listelerini değiştirmelerini istediği bilgileri, mağdur edilmek istenen üyelerimiz tarafından tarafımıza iletilmektedir. Bu kapsamda hafta başından itibaren bu tür uygulama yapan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. İmkân ve fırsat eşitliğinin ifadesi olan "sosyal adaletin" yerle bir edildiği, liyakat ve ehliyete dayalı atamaların tam manasıyla yapılamadığı böyle bir ortamın "ahlaki adaleti" tesis iddiasında olanlar tarafından yerle bir edilmesinin önüne ancak tek güvencemiz olarak kalan "yargısal adalet" ile geçmeye çalışacağınızdan kimsenin şüphesi olmasın. Doğru yolda, düz yürüyerek, dik kalmanın mücadelesini vermek, EKSEN Sendikalar Konfederasyonunun ana hedefedir. Kimsenin yaptığı haksızlık yanına kâr kalmayacaktır. Her türlü ahlaki ve hukuki haksızlığın karşısında mücadelemizi kanunlar çerçevesinde sonuna kadar vereceğiz.

 

Mustafa GÜÇLÜ
EKSEN KONFEDERASYON
GENEL BAŞKANI


MEB YÖNETİCİ ATAMA FACEBOOK GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Yorumlar (1)
öğretmen 6 yıl önce
yurt genelinde,okullara idareci görevlendirmeleri,malumsen üyeliği ve iktidar yandaşlığı kriterlerine göre yapılmaktadır.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@