Yönetici görevlendirmelerinde Müdür Görevlendirme süreci

Yönetici görevlendirmelerinde Müdür Görevlendirme süreci

Yönetici görevlendirmelerinde Müdür Görevlendirme süreci tamamlanmak üzere iken Milli Eğitim Bakanlığı Klavuzda yaptığı açıklama ile Müdür görevlendirmelerinde yeni itiraz ve mahkeme kararlarına neden olacağı görülmektedir.Öğretmen olarak atanamadığı bir kurumda kişilerin müdür yardımcısı veya müdür olamayacağı aşikar iken maalesef tüm hukuki normlar geride bırakılarak sadece bir kesime hitap eden anlamsız adımlar atılmaktadır.Bu konuda başta Sayın Bakanımız olmak üzere ilgili yöneticilerin artık atılacak adımları hukuka uygun bir şekilde atmaları gerekmektedir.

Nitekim süreci ve yasal dayanakları özetleyecek olursak kamuoyunun bu durumu daha iyi anlayacağı görülecektir.Yazımızı sabırla okuduğunuz takdirde sorunları ve çözüm önerilerini net bir şekilde görebileceksiniz.

652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37.maddesine göre Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlendirmesinin yasal dayanağı;

 (8) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

*Görüldüğü gibi uygulamaya dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir denilmesine rağmen klavuz ile belirlemeler yapılması Kanun hükmünde kararnameye aykırıdır.

652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Milli Eğitim Bakanlığının Hizmet Birimleri;

Hizmet birimleri

MADDE 6 – (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: (1) a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü. g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. h) (Ek: 1/3/2014-6528/15 md.) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ı) (Ek: 1/3/2014-6528/15 md.) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü. i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. j) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı. k) Strateji Geliştirme Başkanlığı. l) Hukuk Müşavirliği. m) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. n) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü. o) (Değişik: 1/3/2014-6528/15 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. ö) (Değişik: 1/3/2014-6528/15 md.) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı. p) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. r) Özel Kalem Müdürlüğü.

*Öğretmen atama ve Yönetici görevlendirmede Hizmet birimlerine göre okulların tür ayrımına tabi tutulmasına dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre İkinci Görev Tanımı;

n) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre yapılan yönetici görevlendirmesini,

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine göre Yönetici Görevlendirmesi;

Madde 5/ç fıkrası;

 Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

*Yönetmelikte belirtildiği şekliyle sadece o kuruma öğretmen olarak atanabilecekler (meslek liseleri için o kurumda atamaya esas alanın var olması) ve okulda alan olabilir ama alanda ders yükü oluşmama ihtimali de dikkate alınarak maaş karşılığı dersi bulunmak şeklinde uygulanması yasal zorunluluktur.

2016 Yılı Yönetici Görevlendirme Klavuzuna Göre yönetici görevlendirmelerinde dikkate alınacak hususlara dair açıklamalar

2.7. Yönetici adaylarının görevlendirileceği eğitim kurumuna türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olması ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği en az bir saat ders bulunması gerekmektedir.

Eğitim kurumu türlerinin; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim eğitim kademelerinden, aynı eğitim kademesi içerisinde farklı programlar uygulayan okullar olarak anlaşılması gerekmektedir.

Örnek: Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinden eğitim kurumunun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükler dikkate alınarak temel eğitim (okul öncesi, ilkokul, ortaokul), din öğretimi (imam hatip ortaokulları ve liseleri), mesleki ve teknik eğitim (mesleki ve teknik eğitim liseleri, çok programlı liseler), ortaöğretim (anadolu ve fen liseleri), özel eğitim (bilim ve sanat merkezleri, ram, özel eğitim okulları) gibi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Klavuzla getirildiği takdirde Ortaokul,İlkokul ve okulöncesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olması nedeniyle tür bazında görevlendirme yapılırsa üç kuruma da maaş karşılığı dersi olan tüm yöneticiler üç kuruma da görevlendirilebilir.

 

Örneğin Talim Terbiye Kurulu Kararları doğrultusunda İlkokulda Türkçe Dersi olduğu ve maaş karşılığı Türkçe Öğretmeni derse girebileceği için eğitim kurumu türü olarak da Temel Eğitim Genel Müdürlüğü kurumlarına atanabileceği için Müdür olarak Türkçe Öğretmeni görevlendirilebileceği hükmü de çıkacağı da düşünülmelidir.

 

 

 

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine göre yönetici görevlendirmelerinde ek puan verilecek branş ve okullar

Madde 26

(2) Müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylardan;

a) Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden mesleki ve teknik eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

g) Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara beş puan ilave edilir.

 

*Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan madde dikkate alındığında Müdür olarak görevlendirmek isteyen adaylardan  bazı branşlara ek puan verilmesi de “ölçüsüz ve orantısız” olarak değerlendirilebileceğinin de dikkate alınması gerekmektedir.Çünkü öğretmenlik alanları yukarıda sayılan alanlarla sınırlı olmayıp,yönetici görevlendirmelerde mevzuatta bazı alanlara özel ayrıcalık verilebileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Yönetici görevlendirmelerinde mağduriyet oluşmaması adına tüm mevzuat değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler ortaya konulmuştur.

1.Yönetici görevlendirmelerinde Danıştay kararları beklenilmelidir.Aksi takdirde kurucu müdür ve mevcut müdürler için yürütmesi durdurulan maddeye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan  itiraz dikkate alınır ve yürütmeyi durdurma kararı kaldırılırsa yapılan görevlendirmelerde birçok kişi mağdur olacaktır.

2.Yönetici görevlendirmelerde “ Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.” Şeklinde yönetmeliğin uygulanması,öğretmen olarak atanamayan kişilerin müdür olarak görevlendirilmemesi.

 


19/06/2016
Rumuz:Piri Reis
Eğitim Yöneticisi

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum