banner476

YSK atama yapmak için genel müdür yardımcısı arıyor

Yüksek Seçim Kurulu, Merkez Teşkilatında boş bulunan İdari Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna Kurum içinden veya Kurum dışından naklen atama yapmak amacıyla duyuru yaptı.

Yönetici Atamaları 26.06.2015, 10:02 26.06.2015, 10:03
YSK atama yapmak için genel müdür yardımcısı arıyor
 YSK Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna başvurabilmek için;
-Hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, maliye, ekonomi, muhasebe, işletme, istatistik veya istatistik - bilgisayar alanlarından biride lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 10 yıl çalışmış ve yöneticilik niteliklerine sahip olmak ve kazanılmış hak aylığı bakımından 1/ 4 olmak,

-Daha önce herhangi bir siyasi partiye üye ve herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamak,

-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

-Halen görevli olunan kurumun atamaya muvafakat etmesi

gerekiyor.

İstekliler, bugünden (26 Haziran 2015) itibaren 15 günlük sürenin bittiği günün akşamı saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına şahsen müracaat edebilecek.

Müracaatlar, Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek ve sonuç Yüksek Seçim Kuruluna sunulacak. Yüksek Seçim Kurulu da tercihini kullanarak adaylardan birinin atanmasına karar verecek.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN DUYURULMUŞTUR

Yüksek Seçim Kurulu Merkez Teşkilatında boş bulunan İdari Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna Kurum içinden veya Kurum dışından naklen aşağıda belirtilen şartlarda atama yapılacaktır.

Adaylarda aranılan müracaat koşulları;

a) Hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, maliye, ekonomi, muhasebe, işletme, istatistik, istatistik - bilgisayar alanlarında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak. (Müracaat ederken duruma ilişkin belge ibraz etmek zorunludur.)

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında asgari on (10) yıl çalışmış ve yöneticilik niteliklerine sahip olmak ve kazanılmış hak aylık derecesi bakımından 1 - 4 ncü derecelerde bulunmak. (Müracaat ederken duruma ilişkin resmi hizmet belgesi ibraz edilmesi zorunludur.)

c) 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 31. maddesi gereğince “evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış” bulunmak. (Müracaat ederken adayların bu durumu belirtir dilekçe vermeleri zorunludur.)

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesinin (C) ve (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak.(Müracaat ederken buna ilişkin resmi belge ibraz etmek zorunludur.)

e) Halen görev yapmış olduğu kurumundan muvafakat edildiğine dair belge almış olmak, (Müracaat tarihi içerisinde muvafakat belgesi alamayan adayların müracaatları kabul edilecek, gerek duyulması halinde Kurulumuz tarafından ilgili kurumdan muvafakat istenilecektir.)

İsteklilerin, belirtilen koşulları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) günlük sürenin bittiği günün akşamı saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına şahsen müracaatları gerekmekte olup, şahsen müracaatlar haricindeki müracaatlar ve posta, faks, elektronik posta vs. yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu kadro için yapılacak müracaatlar, Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilip, sonuç Yüksek Seçim Kuruluna sunulacaktır. Yüksek Seçim Kurulu da tercihini kullanarak atama konusundaki kararını verecek ve ataması uygun görülen adaya durum bildirilecektir.

İlgililere duyurulur.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@