07.07.2018, 01:06 1562

Yönetici Norm Kadro Yönetmeliği Yeniden Düzenlenmeli

Kısa süre önce çıkartılan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğiyle artık okullarda Müdür Başyardımcısı görevlendirilmeyeceği, görevde olanların ise görev sürelerinin sona ermesi ile müdür yardımcısı kadrolarına atanacağını öğrendik. Yapılan düzenleme kimi çevrelerce olumlu karşılanırken kimi çevreler düzenlemeye olumsuz karşılandı. Yapılan bu düzenlenmenin tamamlanması adına Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikde de bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Öyleki Norm Kadro yönetmeliğinde hala Müdür Başyardımcılığı kadrosu bulunmaktadır. Okullarda Müdür Başyardımcısının müdür yardımcıları arasında yapacağı koordinasyon görevini her ne kadar müdür üstlenecek olsa da özellikle pansiyonlu okullarda Müdür Başyardımcısının diğer görevlerini yüklenecek olan Müdür Yardımcılarının görev ve sorumlulukları iyice artmış olacak. Bu sebeple müdür yardımcısı normlarında da yeni bir düzenlemenin yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. 

İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ

Mevcut müdür başyardımcıları

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür başyardımcısı olarak görev yapanların yöneticilikleri, dört yıllık yöneticilik görevlerinin bitiminde sona erer. Yöneticilik görevi sona erenler, yeniden görevlendirme kapsamında müdür yardımcılığında görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Bu talepler 28 inci madde kapsamında değerlendirilir. Bu konumda olanlardan müdür yardımcısı olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen müdür yardımcısı olarak görevlendirilemeyenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Müdür başyardımcısı norm kadrosu

MADDE 6- (1) Eğitim kurumlarından; a) (Değişik : 17/10/2016 - 2016/9488 K.) Yatılı veya pansiyonlu olanlara, b) Müdür yardımcısı sayısı altı olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına, müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir

Ortaöğretim kurumları ile meslekî ve teknik eğitim merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu

MADDE 10- (1) Ortaöğretim kurumları ile meslekî ve teknik eğitim merkezlerinde, öğrenci sayısı; a) 501’e kadar 1, b) 501-1001’e kadar 2, c) 1001-1501’e kadar 3, ç) (Değişik : 17/10/2016 - 2016/9488 K.) 1501-2001’e kadar 4, d) (Ek : 17/10/2016 - 2016/9488 K.) 2001 ve daha fazlası için 5, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@