Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Seminer yani Mesleki Çalışmalar 1739 sayılı MilliEğitim Temel Kanununun "X -Öğretmenlerin izin ve tatilleri" başlıklı 50A. Maddesinin 1.fıkrasında ; "Madde 50/A - (Ek:15/4/2020-7243/24 md.) Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Ancak bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliklebelirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler."şeklinde yer almaktadır.

Bu görevlerine karşılıkta; Milli Eğitim Bakanlığı Dersve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6.maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görevyapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükümlerinegöre iki haftayı geçmemek şartıyla 15 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "X - Öğretmenlerin izin ve tatilleri" başlıklı50A. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "öğretmenler yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler." şeklindeki amir hükme göre öğretmenler meslek ilgili çalışmalarakatılmakla yükümlüdürler.

Kanun hükmü; online ve uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak olan bir mesleki çalışmadan bahsetmemektedir. Bizzat okulda yüz yüze yapılan mesleki çalışmalardan bahsetmektedir.

Eğer bir öğretmen okulunda yapılan mesleki çalışmalara katılmayıp devamsızlık yapmasıhalinde, bir veya iki gün göreve gelmemek, 3 - 9 gün göreve gelmemek gerekçeleriylesoruşturma açılıp ceza alabilir. Eğer bu devamsızlık ardı sıra 10 günü geçerseöğretmen istifa etmiş sayılır.

MEB Personel İnstagrama katılıp konu ile ilgili en güncel ve hızlı gelişmelerden haberdar olabilirsiniz Ve sohbet bölümünde sorularınızı sorabilirsiniz.

MEB PERSONEL İnstagram KANALI İÇİN: TIKLAYINIZ

İşte o maddeler;

Öğretmenlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile cezauygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125.maddesinde soruşturma neticesindeverilecek ceza hükümleri bulunmaktadır.

C-Aylıktan kesme:Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

D-Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğukademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

E-Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

"Çekilme:

Madde 94 -Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktançekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 -1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızıngörevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde,yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır "

Fakat mesleki çalışmalar 15-19 Kasım 2021 Mesleki Çalışma Dönemi ile 11-15 Nisan 2022Mesleki Çalışma Döneminde uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2002 tarih ve41870492 sayıl görüş yazılarında; "15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgiliçalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretindenyararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda" açıklamada bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görüş yazısında ilgili mevzuatı sıraladıktan sonra "öğretmenlerin meslekle ilgili çalışma programına fiilen katılmaları kaydıyla haftada 15 saate kadar ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği, söz konusu eğitime fiilen katılımsağlamayan öğretmelerin ise bu görevlerini yapmış sayılarak buna ilişkin ekders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulanmadığıdeğerlendirilmektedir." tespitinde bulunmuştur.

Öğretmenlerin Kasım 2021 dönemi mesleki çalışmalarındaen az bir modülü tamamlayamadıkları veya son değerlendirmeyi yapmadıkları gerekçesiyle ek ders ücretleri ödenememiştir.

Bu öğretmenlere de herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Çünkü bir yüz yüze mesleki çalışma söz konusu olmayıp devamsızlık olayı da vuku bulmamıştır.

Sadece Öğretmenlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125.maddesi; A-Uyarma: Memura, görevinde vedavranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir vegörevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarcabelirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge,araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermekveya düzensiz davranmak," hükmündeki verilen emir ve görevlerin tamve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmakfiilinden soruşturma açılabilir.

Ama bu fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kurumca ispatlanması gerekmektedir.Bunun ispatı da mümkün değildir.

Çünkü; uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşen çalışmalarda alt yapı sorunları nedeniyleçok sayıda öğretmenin bağlantı sorunları yaşadığı ve de teknik nedenlerle katılımdasorunlar gerçekleştiği, teknik aksaklıklarınyaşandığı, faaliyetlerin tamamlandığı halde tamamlanmadığı şeklinderaporlandığı, kırsal kesimde ikamet eden öğretmenlerin internete bağlanmakonusunda olumsuzluklar yaşamaları nedeniyle uzaktan eğitimlere katılımsağlayamadıkları bir gerçektir.

Ahmet KANDEMİR-Memurlar.net

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 Yorum